9 minutes ago with 784 notes

tastytofusoup:

Dishonored
10 minutes ago with 154 notes

scarykitty:

Say hello to my legs :3

scarykitty:

Say hello to my legs :3

35 minutes ago with 17 notes

56 minutes ago with 1280 notes


Gelbooru: Sayonara Zetsubou Sensei, Ep. 08 ● [nsfwsenpai]
Gelbooru: Sayonara Zetsubou Sensei, Ep. 08 [nsfwsenpai]
1 hour ago with 99 notes

1 hour ago with 34 notes

1 hour ago with 83 notes

1 hour ago with 205 notes

1 hour ago with 237 notes

1 hour ago with 1081 notes